Bonorum

Lisateenused

LISATEENUSED   Hind/€
Aastaaruande koostamine  alates 50€
Palgaarvestus(inimene) –  10€/in
Statistikaaruanded 40€/h
Dokumentide koostamine 40€/h
(otsused, lepingud, juhendid jne)
Raamatupidamise sise-eeskirjad alates 50€
Vahearuanded (bilanss, kasumiaruanne) kolmandatele osapooltele esitamiseks kiirtööna (2 tp jooksul) 40€/h
lähetus- ja kuluaruannete koostamine   40€/h
Puuduvate dokumentide taasküsimine (puuduvad hankijate arved jm kuludokumendid) 40€/h
Raamatupidaja kiirtööd (2 tp jooksul) 60€/h