Bonorum

Lisateenused

LISATEENUSED   Hind/€
Aastaaruande koostamine   25€/h
Palgaarvestus(inimene) –  5€/in
Statistikaaruanded 25€/h
Dokumentide koostamine 25€/h
(otsused, lepingud, juhendid jne)
Raamatupidamise sise-eeskirjad alates 35€
Vahearuanded (bilanss, kasumiaruanne) kolmandatele osapooltele esitamiseks kiirtööna (2 tp jooksul) 40€/h
lähetus- ja kuluaruannete koostamine   25€/h
Puuduvate dokumentide taasküsimine (puuduvad hankijate arved jm kuludokumendid) 25€/h
Raamatupidaja kiirtööd (2 tp jooksul) 40€/h